více info a jak nakupovat přihlášení FLP.cz kontakty e-shop FLP
NOVINKA a jednoduchý preventivní a ozdravný program VITAL-5


Humac Natur Exot

Špičkový dietetický veterinární přípravek  s vysokým obsahem huminových kyselin, určený pro exotické ptactvo.

Další články se zkušenostmi zde: Aloe vera, grepový sirup, rakytníkový olej 100%, Humac natur Exot, Poly-min, PT-12 Lactobacillus salivarius, Frucht-mash, Zkušenosti dalších chovatelů, Zkušenost s nemocnými ptáky po měsíci.

Humac Natur je veterinární přípravek, prášek hnědočerného vzhledu, získaný z oxihumolitu. Je 100% přírodní látkou s vysokou biologickou a farmakologickou účinností. Obvykle se přidává v malém množství do krmných směsí pro všechny druhy zvířat. Aplikaci tohoto přípravku zvířatům se předchází poruchám zdraví (zejména průjmů), resp.v důsledku širokého mechanismu působení na organismus jako celek dochází k nápravě narušeného zdravotního stavu.

Co je Humac Natur a jak působí?

Je to krmné aditivum organického původu, které se využívá pro pozitivní efekt působení humátů na zdraví zvířat. Působí detoxikačně, antisepticky a fungicidně.

Účinky:

 • Adsorbovaní mykotoxinů, amoniaku, histaminu, bakteriálních toxinů, těžkých kovů a jiných látek.
 • Potlačení růstu patogenních i podmíněně patogenních mikroorganismů.
 • Podpora a stabilizace žádoucí střevní flory, včetně probiotických kultur.
 • Udržování optimálního pH v trávicí soustavě.
 • Aktivace metabolismu.
 • Ochranný účinek na střevní sliznici.
 • Podpora imunitního systému.
 • Obnovuje elektrolytickou rovnováhu buněk.
 • Zvyšuje aktivitu mnoha enzymových systémů.
 • Má antioxidační efekt.
 • Pozitivní vliv na funkci jater.
 • Působí jako přírodní růstový stimulátor a je přirozené antibiotikum.

Tyto, ale i další příznivé účinky, mají vliv na dosažení a následně i udržení dobrého zdravotního stavu chovaných zvířat. Evropská léková agentura (EMEA) zařadila huminové kyseliny a oxihumolity do AnnexuII - jako neškodné ještě v r.. 1999 s tím, že se mohou používat i pro všechny druhy potravinových zvířat, pro produkci živočišných produktů bez reziduí cizorodých látek (léků, toxinů) - použití pouze perorálně. Později se začaly používat i v humánní medicíně. Huminové kyseliny se využívají v profylaxi a prevenci v kritických obdobích chovu, ale i v léčbě nemocí zvířat.

Význam huminových kyselin v chovu zvířat.

Huminové látky mohou zvýšit aktivitu imunitního systému. Mechanismus účinku se spojuje s jejich kapacitou tvořit složité sacharidy v těle, které působí jako stimulátory vnitrobuněčných pochodů. Zajistí rovnovážnou aktivitu imunitního systému a zabraňuji neadekvátní odpovědi, která může vyvolat sérii onemocnění - jako autoimunitní onemocnění. Huminové kyseliny jsou schopny tvořit ochranný film na sliznici epitelu trávicího traktu proti infekci a toxiny. Makrokoloidalní struktura huminové kyseliny umožňuje dobru ochranu sliznice žaludku a střeva, periferních kapilár a poškozených buněk sliznice. Výsledkem je snížení nebo zcela znemožnění resorpce toxických metabolitů v případě rezidua škodlivých látek v krmivu.

Mechanismus působení:

Účinnou látkou přípravku jsou huminové kyseliny. Jsou to vysokopolymerové aromatické sloučeniny se složitou strukturou a významnými fyzikálně - chemickými vlastnostmi. Mají vysokou adsorpční kapacitu. Vážou na sebe mikrobiální jedy, plísňové toxiny a jiné pro organismus jedovaté sloučeniny, např. amoniak, PCB, dioxiny apod., které se s nimi vylučují trusem. Vzhledem k velkému specificky aktivnímu povrchu zajišťují pro organismus detoxikaci a hrají významnou roli v profylaxi chorob, zejména trávicího traktu.

Používání přípravku Humac natur EXOT, v širším smyslu huminových kyselin, se snižuje mortalita mláďat až o 40%, což je údaj přímo fantastický. Snižuje spotřebu antibiotik, posiluje účinek probiotik, prospívá kondici ptáků, má příznivý vliv na opeření, zvyšuje líhnivost, a to nejen oplodněním, ale i nižším procentem úmrtnosti zárodků ve vajíčku. Používá se také jako léčivo (profylaxe) při zažívacích potížích. Má několikanásobně vyšší adsorpční schopnost vázat toxiny a těžké kovy jako živočišné - dřevěné uhlí. Huminové kyseliny dokáží neutralizovat mikrobiální toxiny, mykotoxiny, fotoxíny, které můžou být kontaminováné v podávaném krmivu. Právě nekvalitní - kontaminovaná krmiva hrají častou příčinu při onemocněních, či úhynu ptáků. Zkrmování huminové kyseliny je možné tento stav relativně dobře eliminovat, což by však nemělo chovatele svádět k používání nekvalitního krmiva. Jde o přírodní růstový stimulátor a přirozené antibiotikum, se kterým se ptáci v přírodě setkávají prakticky denně. Množství těchto pozitivních faktorů je dostatečné na to, aby byl důvod v chovu používat huminové kyseliny, zejména jde-li o přírodní produkt. Výše zmíněný přípravek už delší dobu používají s úspěchem chovatelé holubů, podle referenci k jejich spokojenosti. Jelikož v chovech exotických ptáků se dosud používaly k tlumení průjmů či absorpci toxinů živočišné (dřevo) uhlí, jsem rád, že tento přípravek obohatil nabídku.

Praktická aplikace v chovu: jelikož huminové kyseliny nejsou rozpustné ve vodě, nelze je podávat v napáječkách. V chovu exotických ptáků je nutné je podávat jiným způsobem.

 • Na grit - zejména při chovu drobných exotů doporučujeme přípravek HUMAC natur aplikovat do podávaného gritu, který má drsný povrch, a tak se na něj přípravek dobře naváže. Je nutné dokonalé promíchání přípravku s gritem, aby nezůstal jen na povrchu. Dávka je cca 1% z hmotnosti gritu,
 • Na jíl - rozdrcené jílové bloky pro exotické ptáky posypat preparátem HUMAC natur a promíchat, jíl má vysokou pórovitost, přípravek se na něm dobře drží. Spolu s oblíbeným jílem je ptáky dobře přijímán. I zde doporučujeme, aby byl přípravek podáván soustavně (mimo doby podávání ATB). Dávka je cca 1% přípravku z hmotnosti jílového bloku,
 • Na suché krmivo - za sucha - přípravek HUMAC natur je nasypaný na suché zrno v množství 5g / 1kg krmiva. Směs je třeba dobře promíchat. Částečky přípravku jsou malé a drsný povrch zrna dokáže dost velkou část na sebe navázat. I když tato vazba není nijak pevná a část přípravku zůstane na dně nádoby, i tak je zde poměrně velká účinnost.
 • Na suché krmivo - s vodou - přípravek je rozmíchaný ve vodě v množství 5g / 4 ml / 1kg krmiva. Směs nalijeme do cca 1 / 10 množství použitého zrna, dokonale promícháme - protřepeme v láhvi uzavřené víčkem a vsypeme do ostatní připravené směsi. Celou směs je třeba znovu dobře promíchat - protřepat v uzavřené nádobě. Po odpaření vody je přípravek stále poměrně pevně uchycen na povrch zrna, zůstává na něm, pokud nedojde k mechanickému zásahu. Co se týče podávání přípravku na zrno, tento způsob je nejlepší,
 • Na suché krmivo - s olejem - přípravek je rozmíchaný v oleji (kličkový, palmový, olivový ...) v množství 5g / 5ml / 1kg krmiva. Směs nalijeme do cca 1 / 10 množství použitého zrna, dokonale promícháme - protřepeme v láhvi uzavřené víčkem a vsypeme do ostatní připravené směsi. Celou směs je třeba znovu dobře promíchat - protřepat v uzavřené nádobě. Zrno má na povrchu olejový film, ve kterém jsou poměrně pevně uchyceny částečky přípravku. Přípravek na zrnu zůstává přichycen i po odpaření oleje (ztuhnutí). Aby se snížila spotřeba oleje, je možný i trochu změněn postup: 1,5 ml oleje nalijeme do 100 g suchého krmiva, dobře rozmícháme. Takový obsah vysypeme do ostatního krmiva (900g) a zase dokonale promícháme. Když je na semenech vytvořen olejový film, přisypeme 5g prášku HUMAC natur a směs znovu dokonale promícháme. Ptáci zrna při louskání jazykem obracejí a takto se jim dostane prášek na jazyk a následně do trávicího traktu. Krmivo podáváme obvyklým způsobem. Při použití olejů, zejména klíčkových, pokud jsou v nich vitamíny, je třeba brát ohled na jejich oxidaci a podávat pouze přiměřené množství krmiva.
 • Do čerstvé vaječné míchanice - jelikož přípravek částečně mění její barvu, je třeba, aby si na tuto změnu ptáky zvykli. Při použití dávky 5g / 1kg krmiva není změna barvy nijak výrazná. Postup - uvařené vajíčko nastrouháme najemno, nastrouháme mrkev, přisypeme část strouhanky (cca ?) a spolu promícháme. V další polovině suché strouhanky rozmícháme potřebné množství přípravku HUMAC natur, nasypeme a dokonale jemně promícháme tak, aby byla hmota homogenní,
 • Na ovoce a zeleninu - zejména pro papoušky, je vhodné podávat přípravek HUMAC natur na nakrájené čerstvé ovoce a zeleninu,
 • Na větvičky - při podávání větviček stromů na okus lze tyto namočit do vody a následně poprášit zmíněným přípravkem,
 • Na naklíčenou nebo namočenou směs zrnin - a to zejména u ptáků se zdravotními - trávicími problémy nebo při přípravě na chovnou sezónu. Přípravkem směs rovnoměrně poprášíme a opatrně promícháme, abychom nepoškodili klíčky,
 • Na vařená zrna - při vařených semenech je třeba dbát na to, že přípravek nesmí být ohřátý na vyšší teplotu než 90 ? C. Proto ho nikdy nepodáváme do horké směsi vařených zrn, aplikujeme ho až po jejím vychladnutí. Přípravek na směs rovnoměrně rozprášíme a dobře promícháme,
 • Na naklíčený - namočený klas senegalského prosa - rovnoměrně poprášit (vhodné pro aplikaci v chovech drobných exotů, kanárů...).

Terapeutická aplikace: dvojnásobná dávka u všech zvířat během 10-15 dnů.

K otázce dávkování. Přípravek je absolutně netoxický, i 10-20krát násobné předávkování je neškodné, jen zbytečné. Jsou výsledky u lidí, jako i zvířat, že dlouhodobá aplikace (napr.až 6 let) nemá žádné negativní následky. Je dokázáno, že k ovlivnění, posílení imunity je třeba podávání alespoň 14 dní.

Doc. MVDr. Ladislav Vaško, CSc. Univerzita P. J. Šafárika Lekárska fakulta Košice.Ústav lekárskej chémie, biochémie, klinickej biochémie a LABMED

Přeloženo ze slovenštiny do češtiny a převzato z časopisu Nová Exota 7-8/2011.

Překlad: Miloš Máca

Objednávky

HUMAC natur EXOT si můžete telefonicky objednat na čísle 603 894 366. Ještě lépe na e-mail: nabytek@maca.cz nebo přímo koupit v Jaroměřicích nad Rokytnou

Balení:

 • HUMAC natur EXOT 0,5kg 80 Kč
 • HUMAC natur EXOT 2,5 kg 190 Kč
 • HUMAC natur EXOT 25 kg 1350 Kč

Slovník některých pojmů.

Antiseptický - zamezující nákaze mikroby; protihnilobný.
Absorbent - nerozpustné látky schopné vázat na svůj povrch molekuly některých látek.
Adsorpce - hromadění plynné nebo rozpuštěné látky (adsorbátu) na povrchu jiné látky.
Detoxikace - odstranění jedovatosti, jedovatých látek.
Dietetický - odpovídající zásadám správné výživy
Eliminovat - vyloučit, postupně vyřazovat.
Imunitní - související s odolností organizmu.
Kontaminant - znečišťujíc.
Mortalita - úmrtnost.
Metabolizmus - látková přeměna, soubor enzymových reakcí, při nichž dochází k přeměně látek a energií v živém organizmu.
Metabolit - organická látka, která se účastní metabolizmu, produkt metabolizmu.
Fungicidní - ničící parazitní houby a plísně.
Neutralizace - zrušení účinnosti.
Patogeny - biologické, psychologické, sociální aj.faktory, které záporně ovlivňují zdraví člověka (zvířat) a způsobují různé závady, poruchy a onemocnění.
Perorální - konaný ústy; podávaný ústy, např. lék.
Profylaxe - konkrétní ochrana před určitou nemocí.
Reziduální - zbylý, zbytkový, doznívající.
Resorpce - vstřebání, opětovné pohlcení, rozpuštění nerostu.
Stimulovat - podněcovat, povzbuzovat.

HUMAC natur je špičkový - dietetický veterinární přípravek  s vysokým obsahem huminových kyselin, určený pro drůbež a holubi. ( slepice, kačeny, krůty, králíky atd.).

Má stejné hodnoty a stejné využití, jak HUMAC natur EXOT. Dávkování a praktická aplikace, jak pro holubi, slepice, kačeny, krůty, králíky je stejná, jak dávkování a praktická aplikace u exotického ptactva.

Při dlouhodobých klinických zkouškách bylo zjištěno následovně:

 • zvýšení denních přírůstků (2–15 %, v průměru o 8 %),
 • snižuje spotřebu krmiva na kg produkce (1–13 %, x = 7 %),
 • snižuje úhyn (kuřat, krůt, kačen (x =40%),
 • zvyšuje obrat (x = 9%) a rentabilitu chovu (2-14%, x = 9%),
 • zvyšuje snůšku (x = 4%) a líhnivost vajec,
 • zlepšuji se kvalitativní znaky vajec (hmotnost, pevnost skořápky),
 • snižuje spotřebu antibiotik a jiných léčiv,
 • zlepšuje kondici, výkon, opeření a lítavost u ptáků,
 • zlepšuje vyrovnanost křídel,
 • zvyšuje účinek probiotik.

Doc. MVDr. Ladislav Vaško, CSc.Univerzita P. J. Šafárika
Lekárska fakulta Košice.
Ústav lekárskej chémie, biochémie, klinickej biochémie a LABMED

Objednávky

Tyto přírodní výrobky si můžete telefonicky objednat na čísle 603 894 366, e-mail: milos.maca@seznam.cz nebo na www.krmiva-pro-papousky.cz

Další články se zkušenostmi zde: Aloe vera, grepový sirup, rakytníkový olej 100%, Humac natur Exot, Poly-min, PT-12 Lactobacillus salivarius, Frucht-mash, Zkušenosti dalších chovatelů, Zkušenost s nemocnými ptáky po měsíci.

 
Nejvyšší péče při zpracování přírodních zdrojů je základem všeho

Ing. Vladimír Švéda
nezávislý distributor Forever Living Products
e-mail: info@aloe-vera.cz


PUBLIKOVANÉ
ČLÁNKY:


FAUNA 12/2012 - LÉČBA PRŮJMU

Článek ve Fauně 12/2012

CERTIFIKÁTY: